• Кәсіби консалтинг 24 сағат аптасына 7 күн
  • Клиент үшін үздік сақтандыру шарттары мен бағаларын іздеу, клиенттің атынан сақтандыру және қайта сақтандыру компанияларымен шарттар жасасу
  • Корпоративтік клиенттер мен сақтандыру компаниялары үшін инновациялық өнімдер мен шешімдер
  • Тәуекел-менеджмент бойынша ағымдағы бағдарламаларды талдау және жаңаларын әзірлеу
  • Сақтандыру және қайта сақтандыру бағдарламаларына аудит жүргізу, кеңес беру және жаңа бағдарламаларды әзірлеу
  • Тәуекелдерді халықаралық нарықтарда сақтандыру мен қайта сақтандыруға орналастыру. Мониторинг және қадағалау
  • Қазақстан мен бүкіл Орта Азия аумағында Жаһандық клиенттерге қызмет көрсету
  • Шығындарды реттеуге толық жәрдемдесу
  • Өзара әрекеттестік үдерістерінде ашықтықты қамтамасыз ету
  • Әр клиентке жеке брокерді бекіту, толық сервис