ҚАЙТА САҚТАНДЫРУ

Қайта сақтандыру «MOI (МОЙ) сақтандыру брокер» ЖШС қызметінің негізгі бағыты болып табылады және бизнестің 80% қамтиды. 

MOI сақтандыру брокер тәуекелдерді жергілікті нарыққа, сондай-ақ шетел нарығына орналастыруды ұсынады. Брокерлердің кәсіби тәсілі, серіктестермен сенімді қарым-қатынастар, нарықтағы айқын бағдар қайта сақтандырудың ең ыңғайлы шарттарын ұсынуға мүмкіндік береді.

MOI сақтандыру брокер қайта сақтандырудың келесі бағдарламалары бойынша тәуекелдерді орналастырумен айналысады:

  • Облигаторлық (пропорционал/пропорционал емес): PRO RATA, QUOTA SHARE, SURPLUS, EXCESS OF LOSS, STOP LOSS,
  • CAT XL;
  • Факультативті: PRO RATA, EXCESS OF LOSS.

Тәуекелдерді орналастырумен қатар біз мыналарды ұсынамыз:

  • Шығыс сақтандыру шарттарын түпнұсқалық сақтандыру шарты қамтитын тәуекелдер мен шарттардың қайта сақтандыруға табысталған тәуекелдер мен шарттарға сәйкестігін талдау;
  • Қайта сақтандыруда ұсынылған қайта сақтандыру құрылымдарының орындылығы мен тарифтердің орындылығын талдау;
  • Талдау сақтандыру портфелінің сапасын тәуекелге бейімділігі бойынша бағалау арқылы жүргізіледі, бұл үшін портфелдің құрамы, сақтандыру және қайта сақтандыру шарттарының талаптары, тарифтер саясаты, қайта сақтандыру деңгейі бағаланады.

MOI салалар бойынша тәжірибесі: авиация және ғарыш, химия өнеркәсібі, құрылыс, электрэнергетика, қаржылық және кәсіби тәуекелдер, фармацевтика және биотехнологиялар, өндіріс, металлургия және өндіріс, мүлік, өнер пәндерін сақтандыру, тамақ өнеркәсібі, жеңіл өнеркәсіп, көлік, бөлшек және көтерме сауда.